Hellnäs Ungdomsförening  är en förening som representerar byarna, Kaitsor, Karvat, Karvsor, Kovik, Hellnäs, Oxkangar och halva Tuckor

Föreningens huvudsakliga verksamhet omfattar, barn- och ungdomsverksamhet, byaverksamhet samt upprätthållande av motions- och skidspåret. 

Frivilliga stöd för upprätthållandet av motionsspåret kan inbetalas till Hellnäs UFs konto Aktia FI31 4055 0012 0260 56, med referensnumret 30724.

Nyhet

Nu finns det också möjlighet att understöda oss med E-passi.         

  1. Gå in i Epassis app och följ instruktionerna för att logga in.
  2.  Sök upp Hellnäs UF
  3.  Tryck på "Ange belopp"
  4. Ange sedan det belopp som du vill understöda motionsspåret med.

Tack för ert bidrag.


Här hittar ni information om föreningen, evenemang på kommande samt information om motions- och skidspåret.